,

Σύνδεσμος Πλαστικός 1/2

Κωδικός: 03865


Πλαστικός σύνδεσμος πλυντηρίου. Διάμετρος: 1/2.