,

Σύνδεσμος Πλαστικός 5/8

Κωδικός: 03866


Πλαστικός σύνδεσμος πλυντηρίου. Διάμετρος: 5/8.