,

Σύνδεσμος Πλαστικός 3/4

Κωδικός: 03867


Πλαστικός σύνδεσμος πλυντηρίου. Διάμετρος: 3/4.