,

Αντ/κός Μηχανισμός Κάνουλας Ν 119 Πολύστροφης Ιταλία

Κωδικός: 02119


Ανταλλακτικός μηχανισμός για τη μισόστροφη κάνουλα Ν. 117.