,

Αντ/κός Μηχανισμός Κάνουλας Ν 147 Μισόστροφης Ιταλία

Κωδικός: 02117


Ανταλλακτικός μηχανισμός για τη μισόστροφη κάνουλα Ν. 147.