,

Αντ/κό Μπλοκ Άνθρακα CTO 5mic Matrikx

Κωδικός: 03714


Ανταλλακτικό μπλοκ άνθρακα για φίλτρα Matrikx 5 mic. Προέλευση: Αμερική.